Loading
Evropski skladi MGRT
SNIOL

Projekt razvoja pametnega vozlišča v sistemu Interneta Luči, ki bo integrirano v pametno svetilko.

plakatA4 SNIOL

Stopite v stik z nami

Kompetenten razvojni oddelek nam omogoča, da smo dejavni na področju razpisov. Z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo smo sklenili pogodbo o sofinanciranju operacije Pametno vozlišče za Internet Luči: Internetna povezljivost za pametne svetilke (SNIOL). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na www.eu-skladi.si.  

Glavni namen operacije »SNIOL« je razviti pametno vozlišče v sistemu Interneta Luči, ki bo integrirano v pametno svetilko: razviti inovativni pametni optični senzor (temelječ na tehnologiji internetne kamere) in ga učinkovito in na edinstven način integrirati v LED svetilko. Poleg tega bomo razvili in v ta nov sistem vgradili lastne inovativne algoritme za obdelavo slike ter povezljivost med svetilkami, nadzornim sistemom in na splošno internetom. Iz tega izhajajo naslednji cilji projekta:

- razvoj pametne svetilke z vgrajenimi sistemi zaznave anomalij v prometu. Obdelava podatkov se izvaja v vgrajenih sistemih, tako da se v centralni sistem prenašajo samo podatki o telemetriji. Omogočala bo zaznavanje vozil, ki kršijo določena cestno prometna pravila in zaznavanje udeležencev v prometu, ki s svojim ravnanjem zmanjšujejo varnost v prometu, zaznavanje frekvence prometa, zaznavanje prometnih nesreč in okvarjenih vozil) in v primeru kritičnih dogodkov sprožila ustrezen odziv.

- razvoj pametne svetilke za zdravstvene in oskrbovalne ustanove. Vgrajena elektronika bo zaznavala premikanje bolnikov in oskrbovancev ter njihove življenjske funkcije (dihanje, bitje srca, biometrija…);

- razvoj pametne svetilke za nakupovalna središča. V njej vgrajena elektronika bo zaznavala obiskanost polic v trgovskih centrih, trgovinah in povsod tam, kjer lahko deležniki izbirajo med različnimi artikli. Zajemali se bodo podatki o na primer polnosti polic, izboru in gibanju kupcev, čakalnih vrstah, s katerimi lahko vplivamo na razporeditev blaga po policah, upravljamo z vrstami, oblikujemo ustrezna marketinška sporočila ipd.;

- razvoj pametne svetilke za garažne hiše. Vgrajen sistem bo zagotavljal detekcijo praznih parkirnih mest, gibanja vozil, usmerjal bo vozila na prazna parkirna mesta ter izvajal nadzor nad ambientom v garažni hiši (osvetlitev, kakovost zraka, gostota prometa, zastoji, zaračunavanje parkirnine…).

Omenjena operacija traja od 9.9.2016 do 22.10.2018. V tem obdobju je operaciji zagotovljena finančna podpora kot je razvidno iz tabele:

Sklop upravičenih stroškov

Predvidena vrednost upravičenega stroška (znesek v )

Delež sofinanciranja

 (srednje veliko podjetje 35%)

Predvidena vrednost sofinanciranja (znesek v )

Strošek dela

                              556.800,00  

35%

                        194.880,00  

Strošek zunanjih izvajalcev

                              160.000,00  

35%

                          56.000,00  

Pavšal za posredne stroške

                                83.520,00  

35%

                          29.232,00  

SKUPAJ

                              800.320,00  

 

                        280.112,00